Sắp xếp theo:

Đèn thoát hiểm exit

đèn chỉ dẫn thoát hiểm

Đèn exit hay còn gọi bằng tên đầy đủ là đèn chỉ dẫn thoát hiểm khi có sự cố. Đèn được lắp đặt nhằm chỉ dẫn con người khi các sự cố như hỏa hoạn, mất an toàn, ... xảy ra. Đèn sử dụng điện lưới 220V khi gặp sự cố, điện lưới mất thì đèn vẫn phát huy tác dụng nhờ nguồn điện dự phòng có sẵn tại đèn. Duy trì công tác chỉ dẫn cho con người.

Đèn được sử dụng rộng rãi đặc biệt là sản phẩm bắt buộc trong công tác an toàn chống cháy nổ và rủi ro.