Sắp xếp theo:

Đèn sự cố

đèn led sự cố

Đèn sự cố biện pháp tức thời và tự động khi sự cố xảy ra. Khi có sự cố điện lưới mất, đèn sự cố tự động phát sáng điều này giúp giải quyết được công tác duy trì ánh sáng trong công tác thoát nạn, thoát hiểm, hoặc đơn giản hơn nữa là đảm bảo an ninh khi sự cố xảy ra.

Đèn hoạt động trên nguyên tắc hoàn toàn tự động mà không cần điều khiển hay can thiệp từ con người.