Sắp xếp theo:

Công tắc cảm biến

Công tắc cảm biến là thiết bị đóng ngắt thông minh mỗi thiết bị có tính năng riêng có thể phân ra thành các loại:

- Đóng ngắt dựa trên ánh sáng (Cảm biến quang học)

- Đóng ngắt dựa vào chuyển động (Cảm biến chuyển động hồng ngoại)

- Đóng ngắt dựa trên nhận diện hình ảnh, giọng nói ( Cảm biến thông minh)