Sắp xếp theo:

all

Bóng LED Tuýp DE 9W-600mm - Philips

LED tube DE 600mm 9W 4000K/6500K
GNY:82.500₫ Giá bán: 53.500₫

Bóng LED Tuýp Ecofit HO T8 20W - Philips

LED tube HO 20W 740/765 T8 AP I G
GNY:145.200₫ Giá bán: 96.500₫

Bóng LED Tuýp Ecofit HO T8 10W - Philips

LED tube HO 10W 730/740/765 T8 AP I G
GNY:105.600₫ Giá bán: 70.000₫

Đèn LED Dây LS155 G2 5M 52W - Philips

LS155 G2 LED12 L5000 24V 03
GNY:1.090.100₫ Giá bán: 703.500₫

Đèn LED Dây LS155 G2 5M 33W - Philips

LS155 G2 LED8 L5000 24V 03
GNY:957.000₫ Giá bán: 621.000₫

Đèn LED Dây LS155 G2 5M 24W - Philips

LS155 G2 LED6 L5000 24V 03
GNY:828.300₫ Giá bán: 538.000₫

Đèn LED Dây 31059 tape 3000K 18W 5m - Philips

Dây đèn LED DLI 31059 LED tape 3000K 18W 5m
GNY:972.800₫ Giá bán: 648.500₫
GNY:1.274.900₫ Giá bán: 821.000₫
GNY:1.041.700₫ Giá bán: 672.000₫
GNY:810.700₫ Giá bán: 521.500₫
GNY:462.000₫ Giá bán: 299.500₫
GNY:344.300₫ Giá bán: 221.000₫
GNY:294.800₫ Giá bán: 190.500₫