Sắp xếp theo:

all

Bóng LED Tuýp Ecofit T8 18W - Philips

 LED tube 18W 740/765 T8 AP I G
GNY:103.400₫ Giá bán: 75.500₫

Bóng LED Tuýp Ecofit T8 8W - Philips

 LED tube 8W 740/765 T8 AP I G
GNY:82.500₫ Giá bán: 62.100₫

Bóng LED Tuýp DE 18W-1200mm - Philips

LED tube DE 1200mm 18W 4000K/6500K
GNY:103.400₫ Giá bán: 67.500₫

Bóng LED Tuýp DE 9W-600mm - Philips

LED tube DE 600mm 9W 4000K/6500K
GNY:82.500₫ Giá bán: 53.500₫

Bóng LED Tuýp Ecofit HO T8 20W - Philips

LED tube HO 20W 740/765 T8 AP I G
GNY:145.200₫ Giá bán: 96.500₫

Bóng LED Tuýp Ecofit HO T8 10W - Philips

LED tube HO 10W 730/740/765 T8 AP I G
GNY:105.600₫ Giá bán: 70.000₫

Đèn LED Dây LS155 G2 5M 52W - Philips

LS155 G2 LED12 L5000 24V 03
GNY:1.090.100₫ Giá bán: 703.500₫

Đèn LED Dây LS155 G2 5M 33W - Philips

LS155 G2 LED8 L5000 24V 03
GNY:957.000₫ Giá bán: 621.000₫

Đèn LED Dây LS155 G2 5M 24W - Philips

LS155 G2 LED6 L5000 24V 03
GNY:828.300₫ Giá bán: 538.000₫

Đèn LED Dây 31059 tape 3000K 18W 5m - Philips

Dây đèn LED DLI 31059 LED tape 3000K 18W 5m
GNY:972.800₫ Giá bán: 648.500₫
GNY:311.700₫ Giá bán: 204.000₫
GNY:848.100₫ Giá bán: 552.000₫
GNY:671.000₫ Giá bán: 428.000₫
GNY:183.700₫ Giá bán: 118.500₫
GNY:141.900₫ Giá bán: 91.000₫
GNY:94.600₫ Giá bán: 77.000₫
GNY:119.900₫ Giá bán: 62.000₫
GNY:344.300₫ Giá bán: 221.000₫
GNY:294.800₫ Giá bán: 190.500₫
GNY:235.400₫ Giá bán: 152.000₫
GNY:177.100₫ Giá bán: 114.500₫
GNY:309.100₫ Giá bán: 200.000₫