Sắp xếp theo:

Đèn sự cố, exit, thiết bị an toàn

Các thiết bị khẩn cấp giúp bảo vệ, hỗ trợ con người trong lúc nguy hiểm hoặc có sự cố. 

- Đèn sự cố giúp duy trì ánh sáng khi điện lưới mất hoặc an toàn cháy nổ xảy ra.

- Đèn exit / thoát hiểm phát huy sự chỉ dẫn cho con người lúc sự cố xảy ra.

- Thiết bị an toàn điện: Thiết bị bảo vệ con người trong trường hợp rò điện, vô tình tiếp xúc với điện. 

VMT Việt Nam - Giải pháp quốc gia, nhà nhà tiết kiệm !