Đèn ống bơ lắp nổi DLR-9-O90-T-Đ – Kingled - đen

Liên hệ
Nhà sản xuất KingLED
Mã sản phẩm DLR-9-O90-T-Ð