Đèn ống bơ lắp nổi DLR-12-O115D-T-Đ –Kingled - đen

Liên hệ
Nhà sản xuất KingLED
Mã sản phẩm DLR-12-O115D-T-D