Sắp xếp theo:

Tất cả sản phẩm

GNY:1.274.900₫ Giá bán: 821.000₫
GNY:1.041.700₫ Giá bán: 672.000₫
GNY:810.700₫ Giá bán: 521.500₫
GNY:462.000₫ Giá bán: 299.500₫
GNY:345.400₫ Giá bán: 223.500₫
GNY:2.182.000₫ Giá bán: 1.415.000₫
GNY:1.203.000₫ Giá bán: 780.000₫
GNY:585.000₫ Giá bán: 380.000₫
GNY:385.000₫ Giá bán: 250.000₫
GNY:276.000₫ Giá bán: 179.000₫
GNY:195.000₫ Giá bán: 125.000₫

Đèn led pha hắt COB 150W

KL-FL-KC-150-T/V
GNY:3.980.000₫ Giá bán: 2.580.000₫

Đèn led pha hắt COB 100W

KL-FL-KC-100-T/V
GNY:1.980.000₫ Giá bán: 1.280.000₫

Đèn led pha hắt COB 80W

KL-FL-KC-80-T/V
GNY:1.790.000₫ Giá bán: 1.160.000₫
GNY:4.500.000₫ Giá bán: 2.925.000₫
GNY:830.000₫ Giá bán: 539.500₫

Đèn led pha hắt COB 30W

KL-FL-KC-30-T/V
GNY:550.000₫ Giá bán: 357.500₫

Đèn pha hắt led COB 10W

KL-FL-KC-10-T/V
GNY:250.000₫ Giá bán: 160.000₫
GNY:350.000₫ Giá bán: 245.000₫
GNY:4.200.000₫ Giá bán: 2.730.000₫

Led pha 100W

FL-MD100-T-X
GNY:3.700.000₫ Giá bán: 2.405.000₫

Đèn pha led 10W

FL-MD10-T-X
GNY:420.000₫ Giá bán: 273.000₫

Đèn pha led 50W

FL-MD50-T-X
GNY:1.100.000₫ Giá bán: 715.000₫

Đèn pha led 30W

FL-MD30-T-X
GNY:850.000₫ Giá bán: 552.500₫
GNY:3.200.000₫ Giá bán: 2.080.000₫