Sắp xếp theo:

Tất cả sản phẩm

GNY:1.650.000₫ Giá bán: 1.060.000₫
GNY:3.250.000₫ Giá bán: 2.100.000₫
GNY:2.550.000₫ Giá bán: 1.650.000₫
GNY:1.850.000₫ Giá bán: 1.200.000₫

Chip LED COB 50W - SaNan

SAN-CHIP-COB50
GNY:200.000₫ Giá bán: 130.000₫

Chip LED COB 100W-Epistar

EPI-CHIP-COB100
GNY:280.000₫ Giá bán: 196.000₫
GNY:3.000.000₫ Giá bán: 1.750.000₫