Sắp xếp theo:

Tất cả sản phẩm

GNY:10.600.000₫ Giá bán: 6.890.000₫
GNY:8.800.000₫ Giá bán: 5.720.000₫
GNY:7.000.000₫ Giá bán: 4.550.000₫
GNY:5.500.000₫ Giá bán: 3.575.000₫
GNY:1.274.900₫ Giá bán: 821.000₫
GNY:1.041.700₫ Giá bán: 672.000₫
GNY:810.700₫ Giá bán: 521.500₫
GNY:462.000₫ Giá bán: 299.500₫
GNY:345.400₫ Giá bán: 223.500₫
GNY:2.182.000₫ Giá bán: 1.415.000₫
GNY:1.203.000₫ Giá bán: 780.000₫
GNY:7.600.000₫ Giá bán: 4.940.000₫
GNY:6.000.000₫ Giá bán: 3.900.000₫
GNY:3.850.000₫ Giá bán: 2.502.000₫
GNY:2.200.000₫ Giá bán: 1.430.000₫
GNY:1.700.000₫ Giá bán: 1.105.000₫
GNY:900.000₫ Giá bán: 585.000₫
GNY:500.000₫ Giá bán: 325.000₫
GNY:360.000₫ Giá bán: 234.000₫
GNY:4.500.000₫ Giá bán: 2.925.000₫

Đèn led pha hắt COB 150W

KL-FL-KC-150-T/V
GNY:3.980.000₫ Giá bán: 2.580.000₫

Đèn led pha hắt COB 100W

KL-FL-KC-100-T/V
GNY:1.980.000₫ Giá bán: 1.280.000₫

Đèn led pha hắt COB 80W

KL-FL-KC-80-T/V
GNY:1.790.000₫ Giá bán: 1.160.000₫
GNY:950.000₫ Giá bán: 610.000₫
GNY:590.000₫ Giá bán: 380.000₫
GNY:420.000₫ Giá bán: 270.000₫
GNY:330.000₫ Giá bán: 210.000₫
GNY:260.000₫ Giá bán: 160.000₫
GNY:3.000.000₫ Giá bán: 1.950.000₫
GNY:2.000.000₫ Giá bán: 1.357.000₫
GNY:1.440.000₫ Giá bán: 930.000₫
GNY:780.000₫ Giá bán: 505.000₫
GNY:600.000₫ Giá bán: 390.000₫
GNY:520.000₫ Giá bán: 335.000₫
GNY:290.000₫ Giá bán: 188.000₫
GNY:5.093.000₫ Giá bán: 3.055.000₫
GNY:2.606.000₫ Giá bán: 1.563.000₫
GNY:3.309.000₫ Giá bán: 1.985.000₫
GNY:3.264.000₫ Giá bán: 1.958.000₫
GNY:1.263.000₫ Giá bán: 757.000₫
GNY:2.150.000₫ Giá bán: 1.400.000₫
GNY:1.600.000₫ Giá bán: 1.040.000₫

Đèn pha led FSL 200W

FSL-FSF801-200W
GNY:3.575.000₫ Giá bán: 2.323.000₫

Đèn pha led 150W FSL

FSL- FSF801 150W
GNY:2.750.000₫ Giá bán: 1.787.000₫

Đèn pha led 100W FSL

FSL-FSF801 100W
GNY:1.593.000₫ Giá bán: 1.035.000₫

Đèn pha led 30W FSL

FSL-FSF801 30W
GNY:660.000₫ Giá bán: 429.000₫
GNY:455.000₫ Giá bán: 295.000₫

Đèn pha led FSL 10W

FSL-FSF801 10W
GNY:303.000₫ Giá bán: 195.000₫
GNY:935.000₫ Giá bán: 607.000₫
GNY:700.000₫ Giá bán: 450.000₫
GNY:830.000₫ Giá bán: 539.500₫

Đèn led pha hắt COB 30W

KL-FL-KC-30-T/V
GNY:550.000₫ Giá bán: 357.500₫

Đèn pha hắt led COB 10W

KL-FL-KC-10-T/V
GNY:250.000₫ Giá bán: 160.000₫
GNY:350.000₫ Giá bán: 245.000₫
GNY:240.000₫ Giá bán: 150.000₫
GNY:410.000₫ Giá bán: 290.000₫
GNY:880.000₫ Giá bán: 550.000₫
GNY:1.600.000₫ Giá bán: 1.120.000₫
GNY:4.200.000₫ Giá bán: 2.730.000₫
GNY:2.500.000₫ Giá bán: 1.625.000₫
GNY:3.700.000₫ Giá bán: 2.405.000₫

Led pha 100W

FL-MD100-T-X
GNY:3.700.000₫ Giá bán: 2.405.000₫

Đèn pha led 10W

FL-MD10-T-X
GNY:420.000₫ Giá bán: 273.000₫

Đèn pha Led 50W RBG

FAL-30-RBG-DK
GNY:850.000₫ Giá bán: 650.000₫

Đèn pha led 50W

FL-MD50-T-X
GNY:1.100.000₫ Giá bán: 715.000₫

Đèn pha led 30W

FL-MD30-T-X
GNY:850.000₫ Giá bán: 552.500₫
GNY:3.200.000₫ Giá bán: 2.080.000₫