Sắp xếp theo:

all

Đèn led pha hắt COB 150W

KL-FL-KC-150-T/V
GNY:3.980.000₫ Giá bán: 2.580.000₫

Đèn led pha hắt COB 100W

KL-FL-KC-100-T/V
GNY:1.980.000₫ Giá bán: 1.280.000₫

Đèn led pha hắt COB 80W

KL-FL-KC-80-T/V
GNY:1.790.000₫ Giá bán: 1.160.000₫
GNY:2.000.000₫ Giá bán: 1.300.000₫
GNY:1.080.000₫ Giá bán: 702.000₫
GNY:800.000₫ Giá bán: 520.000₫
GNY:572.000₫ Giá bán: 372.000₫
GNY:2.766.000₫ Giá bán: 1.798.000₫
GNY:1.869.000₫ Giá bán: 1.215.000₫
GNY:8.222.000₫ Giá bán: 5.344.000₫
GNY:1.568.000₫ Giá bán: 1.010.000₫
GNY:3.900.000₫ Giá bán: 2.450.000₫
GNY:1.996.000₫ Giá bán: 1.295.000₫
GNY:2.534.000₫ Giá bán: 1.650.000₫
GNY:2.500.000₫ Giá bán: 1.625.000₫

Đèn pha led FSL 200W

FSL-FSF801-200W
GNY:3.575.000₫ Giá bán: 2.323.000₫

Đèn pha led 150W FSL

FSL- FSF801 150W
GNY:2.750.000₫ Giá bán: 1.787.000₫

Đèn pha led 100W FSL

FSL-FSF801 100W
GNY:1.593.000₫ Giá bán: 1.035.000₫

Đèn pha led 30W FSL

FSL-FSF801 30W
GNY:660.000₫ Giá bán: 429.000₫
GNY:455.000₫ Giá bán: 295.000₫

Đèn pha led FSL 10W

FSL-FSF801 10W
GNY:303.000₫ Giá bán: 195.000₫
GNY:935.000₫ Giá bán: 607.000₫
GNY:840.000₫ Giá bán: 545.000₫
GNY:3.250.000₫ Giá bán: 2.100.000₫
GNY:2.100.000₫ Giá bán: 1.365.000₫
GNY:1.180.000₫ Giá bán: 720.000₫
GNY:830.000₫ Giá bán: 539.500₫

Đèn led pha hắt COB 30W

KL-FL-KC-30-T/V
GNY:550.000₫ Giá bán: 357.500₫

Đèn pha hắt led COB 10W

KL-FL-KC-10-T/V
GNY:250.000₫ Giá bán: 160.000₫

Đèn Pha Led 200W

NA-PH-4x50
GNY:3.000.000₫ Giá bán: 1.950.000₫
GNY:350.000₫ Giá bán: 245.000₫
GNY:240.000₫ Giá bán: 150.000₫
GNY:410.000₫ Giá bán: 290.000₫
GNY:880.000₫ Giá bán: 550.000₫
GNY:1.600.000₫ Giá bán: 1.120.000₫
GNY:1.800.000₫ Giá bán: 1.100.000₫