Sắp xếp theo:

all

GNY:310.000₫ Giá bán: Liên hệ
GNY:330.000₫ Giá bán: Liên hệ
GNY:329.000₫ Giá bán: 198.000₫
GNY:205.000₫ Giá bán: 123.000₫
GNY:132.000₫ Giá bán: 80.000₫

Chip LED COB 50W - SaNan

SAN-CHIP-COB50
GNY:200.000₫ Giá bán: 130.000₫

Chip LED COB 100W-Epistar

EPI-CHIP-COB100
GNY:280.000₫ Giá bán: 196.000₫

Chip LED 3030- 50W Osram

OSRAM-3030-5C9B
GNY:220.000₫ Giá bán: 150.000₫
GNY:270.000₫ Giá bán: 175.500₫
GNY:220.000₫ Giá bán: 144.300₫
GNY:200.000₫ Giá bán: 130.000₫
GNY:270.000₫ Giá bán: 175.500₫

Chip LED COB 12W- 4844

CHIP-HY-COB12W048B
GNY:60.000₫ Giá bán: 42.000₫

Chip LED COB 7W- 2820 tròn

CHIP-HY-7W2820B
GNY:40.000₫ Giá bán: 28.000₫
GNY:450.000₫ Giá bán: 310.000₫
GNY:550.000₫ Giá bán: 365.000₫